English version Vissza Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Út és Vasútépítési Tanszék
2015. augusztus 4. kedd
 
  Felhasználónév: Jelszó:
 
Adatok Kurzusok Félévközi ellenőrzés Fájlok Irodalomjegyzék 14 hetes tematika
magyarangol
Út-vasút mérőgyakorlat
Tantárgy: Út-vasút mérőgyakorlat
Kód: BMEEOUVAI16
Rövid leírás: Útépítési laboratórium (félév közben teljesítve 8x4 óra): Alapanyagok vizsgálatai. Alkalmassági vizsgálatok, keveréktervezés. Speciális aszfaltmechanikai vizsgálatok.

Vasútépítési laboratórium (félév közben teljesítve 6x4 óra): sínleerősítések összeszerelése, jellemző mechanikai paraméterek mérése.
Kreditpont: 2
Oktatott félév: 6
Tárgyelőadó(k): Dr. Liegner Nándor, Dr. Tóth Csaba
Tárgyfelelős: Dr. Liegner Nándor
Előkövetelmény: Közl.lét.pálya(BMEEOUVAI05)
Heti óraszám: 0 előadás, 4 gyakorlat, 0 laborgyakorlat
ZH-k száma: 1
Tervfeladatok száma: 0
Aláírás megszerzésének feltétele:
Jegykialakítás szempontjai: vasúti rész: a gyakorlatokon való részvétel, a mérések végrehaj-tása, ZH eredménye út rész: jegyzőkönyvkészítés, a gyakorlatokon való részvétel, a mérések végrehajtása
Megjegyzés:
Lap tetejére
Kurzusok
Kurzusok: Ennek a tantárgynak ebben a félévben nincsenek kurzusai.
# Oktatók Típ. Nap/Idő Terem Hely Nap/Idő Terem Hely Létszám Redukált létszám
Lap tetejére
Félévközi ellenőrzés
Lap tetejére
Letölthető fájlok
Letölthető fájlok:
Általános információk
Leírás Típus Méret Utolsó módosítás Letöltés
Tantárgyi követelmények pdf 54 KB 2015.2.10. (12:15) Letöltés
Mérési bemutató doc 265 KB 2015.4.15. (12:45) Letöltés
Gyakorlat
Leírás Típus Méret Utolsó módosítás Letöltés
Fárasztóvizsgálat pdf 182 KB 2013.3.28. (11:30) Letöltés
1. Útlabor pdf 1553 KB 2014.3.19. (13:19) Letöltés
2. Útlabor pdf 1856 KB 2014.3.19. (13:20) Letöltés
Eltolási ellenállás pdf 97 KB 2013.3.28. (11:28) Letöltés
Rugalmasság pdf 116 KB 2013.3.28. (11:31) Letöltés
Leszorítóerő pdf 86 KB 2013.3.28. (11:31) Letöltés
4. Útlabor pdf 1445 KB 2014.3.31. (14:33) Letöltés
3. Útlabor pdf 2149 KB 2014.3.31. (14:33) Letöltés
Sínek, sínleerősítések, aljak pdf 687 KB 2014.3.9. (15:3) Letöltés
Házi feladat: Fáradási egyenes 2014. ősz pdf 158 KB 2014.11.3. (13:42) Letöltés
Fáradási egyenes minta pdf 155 KB 2014.3.31. (14:34) Letöltés
Szemmegoszlási eredmények docx 8 KB 2015.2.26. (9:46) Letöltés
ZH/Vizsga
Leírás Típus Méret Utolsó módosítás Letöltés
Zh eredmények 02 Liegner N. pdf 23 KB 2015.5.15. (8:37) Letöltés
ZH eredmények 2015 tavasz (Dr. Szabó József) pdf 8 KB 2015.5.15. (18:12) Letöltés
ZH eredmények 2015 tavasz (Bocz Péter) pdf 14 KB 2015.5.11. (11:43) Letöltés
Út rész Zh eredmények ut_resz_zh..pdf 26 KB 2015.5.18. (14:3) Letöltés
Lap tetejére
Irodalomjegyzék
Irodalomjegyzék: Nincs irodalomjegyzék ehhez a tantárgyhoz
Lap tetejére
14 hetes tematika
14 hetes tematika:
1.
gy: 4
VASÚT: Sínek, aljak, sínleerősítések bemutatása, összeszerelése.
2.
gy: 4
A-út/ Műegyetem udvarán útburkolat állapot felvétel erősítéshez
A hallgatói csoport 100-150 m hosszú burkolati szakaszt 10-10 m távolságú keresztszelvény távolsággal, állandósított sokszögvonalról. A felvett adatokat házi-feladatként dolgozzák fel a hallgatók, készítik el a torzított keresztszelvényeket és a torzított hossz-szelvényt.
3.
gy: 4
VASÚT: Sínleerősítés eltolási és elfogási ellenállásának mérése EN 13146-1:2002 és 13146-2:2002 szabványok szerint.
4.
gy: 4
B-út/ Útburkolat felületi állapotának mérése
Az udvaron elvégzett mérések. SRT ingás érdesség és homokmélység mérés, ÚT-02 egyenetlenség mérés, Benkelman behajlásmérő alkalmazása, Könnyű ejtősúlyos, KUAB berendezés. Mérési jegyzőkönyvek házi-feladatként kerülnek feldolgozásra
5.
gy: 4
VASÚT: Előfeszített betonaljak egyszerűsített prototípus vizsgálata EN 13230-2:2002 és MÁVSZ 2964:2007 szabványok szerint.
6.
gy: 4
C-út/ Aszfaltlaboratóriumi I. gyakorlat
Útépítési bitumenek alapvizsgálatai, penetráció, lágyuláspont, sűrűség
Bitumen emulzió vizsgálatai: víztartalom, töréspont
Hígított bitumen vizsgálat: kifolyási viszkozitás
Kőanyagok vizsgálatai, szemeloszlás, szemalak, homokegyenérték
7.
gy: 4
VASÚT: Sínleerősítés-alátétlemezek rugalmasságának mérése. A sínleerősítés rugalmasságának hatása a sín teherelosztó képességére, igénybevétel számítás Zimmermann módszerrel.
8.
gy: 4
D-út/ Aszfaltlaboratóriumi II. gyakorlat
Aszfaltkeverék összetételének tervezése, tervezett keverék összeállítása, tömörítés, tömöríthetőség meghatározása. Különböző próbatest előállítási módok. Aszfaltkeverékek alapvizsgálatai: próbatest sűrűség, hézagmentes testsűrűség. Összetételre vonatkozó számítások.

9.
gy: 4
VASÚT:Vágánymérés kézi vágánymérővel Budapest-Kelenföld állomáson, a mérési eredmények kiértékelése.
10.
gy: 4
E-út/ Aszfaltlaboratóriumi III. gyakorlat
Bitumentartalom mérés, hasításvizsgálat, vízérzékenység, keréknyomképződés.
11.
gy: 4
VASÚT: Átmenetiíves körív főpont-adatainak számítása, a főpontok kitűzése.
12.
gy: 4
F-út/ Aszfaltlaboratóriumi IV. gyakorlat
Aszfaltmechanikai vizsgálatok merevség meghatározás különböző módjai, aszfaltfárasztási vizsgálatok.
13.
gy: 4
Vasút - kirándulás
14.
gy: 4
G-út/ Aszfaltlaboratóriumi V. gyakorlat
Laboratóriumi kirándulás – KTI vagy COLAS – azoknak a vizsgálatoknak bemutatása, ami a laboratóriumunkban nincs. Micro-Deval, Los Angeles; erő-duktilitás
Lap tetejére

© BME Út és Vasútépítési Tanszék
Kérdések, észrevételek: Webmester