English version Vissza Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok Tanszéki Csoport Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék
2015. július 28. kedd
 
  Felhasználónév: Jelszó:
 
Tantárgyak
BSc
Épített környezet védelme BMEEOEMASH5 Protection of constructions
Építőanyagok I. BMEEOEMAT12 Building Materials I.
Építőanyagok II. BMEEOEMAS04 Building Materials II.
Építőipari minőség BMEEOEMAV11
Építőipari újrahsznositás BMEEOEMAV50
Építőmérnöki kémia BMEEOEMAT02 Chemistry for Civil Engineers
Földtani veszélyforrások BMEEOEMAV08
Geológia BMEEOEMAT11 Geology
Hőszigetelések anyagai , könnyűbeton BMEEOEMAV10 Thermal Insulating Materials and Lightweight Concr
Kő a mérnöki szerkezetekben BMEEOEMAV43
Kőzetmechanika BMEEOEMAS03 Rock Mechanics
Mélyépítési mérnökgeológia BMEEOEMASC5 Foundation geology
Szigetelés és Betontechnológia BMEEOEMASC4 Watertighting and concrete technology
Terepi geológia BMEEOEMAV09
Tűzállóság BMEEOEMAV44
MSc
Betontechnológia BMEEOEMMA05 Concrete technology
Építési kőanyagok minősítése BMEEOEMME10
Építőanyagok MSc. BMEEOEMMST7 Building Materials MSc
Épületfizika és -kémia BMEEOEMMST3 Physics and Chemistry of Constructions
Geomorfológia BMEEOEMME08
Hidrogeológia BMEEOEMMET3
Komplex mérnökgeológiai tervezés BMEEOEMME01
Környezetföldtan BMEEOEMMET2
Környezeti geokémia BMEEOEMME07
Kőzetmechanika és sz BMEEOEMME04
Magyarország műszaki földtana BMEEOEMME03
Mélyépítési mérnökgeológia MSc. BMEEOEMME02
Mérnökgeológia MSc. BMEEOEMMET1
Mérnökgeológia terepgyakorlat BMEEOEMME11
Műemléki kőanyagok diagnosztikája BMEEOEMMA08
Rekonstrukció anyagai BMEEOEMMAT4 Materials of reconstruction
Szerkezetek diagnosztikája BMEEOEMMAT1
Szerkezetek védelme és javítások tervezése BMEEOEMMA03 Protection of structures and design of repairs
Új anyagok és technológiák BMEEOEMMA04 New Materials and Technologies
Városi geológia BMEEOEMME09
Vasbetonépítés BMEEOEMMA07
Építő_2000
Betontechnológia BMEEOEM-V13 Concrete technology
Diplomamunka BMEEOEMDIPL
Építési kőanyagok minősítése BMEEOEM-V41
Épített környezet védelme BMEEOEM-SQ5
Építmények diagnosztikája BMEEOEM-V12
Építőanyagok I. BMEEOEM-K35
Építőanyagok II. BMEEOEMSZ02
Építőipari kémia BMEEOEM-K13
Geológia, kőzetmechanika BMEEOEM-K23
Hidrogeológia BMEEOEM-V91
Hőszigetelések anyagai, könnyűbeton BMEEOEM-V16 Thermal Insulating Materials and Lightweight Co
Környezetföldtan BMEEOEMV90
Kőszerkezetek BMEEOEM-V42
Magyarország műszaki földtana BMEEOEM-V40
Mélyépítési mérnökgeológia BMEEOEM-SC6
Mérnöki sziklamunkák BMEEOEM-V39
Szerkezetek védelme és javítása BMEEOEM-V15
Szigetelés- és betontechnológia BMEEOEM-SC4
Új anyagok és technológiák BMEEOEM-V14 New Materials and Technologies
Városi geológia BMEEOEM-V19
Vasbetonépítés BMEEOEM-V62
Angol_BSc_2000
Geology BMETKEOEB01
Structural Materials I BMETKEOEB02
Structural Materials II BMETKEOEB03
Angol_MSc_2000
Concrete Technology and Watertighting BMETKEOEM01 Concrete Technology and Watertighting
Építő_2000_német
Baukonstrukt., Bauphysik II. BMEEOMESN04
Baustoffkunde I. BMEEOEM-N43
Baustoffkunde II. BMEEOEMSN02
Geologie, Gesteinsmechanik BMEEOEM-N23
Építő_2000_francia
Géologie BMEEOEM-F05
Matériaux de construction I. BMEEOEM-F04
Építő_2000_levelező
Építőanyagok I. BMEEOEM-L46
Építőanyagok II. BMEEOEM-L47
Geológia, kőzetmechanika BMEEOEM-L09
Építész
Építőanyagok 1. BMEEOEMA301 Building Materials 1.
Építőanyagok 2. BMEEOEMK601
Építőanyagok 3. BMEEOEMS901
Építész_Angol_BSc
Building Materials I. BMETKEPB505
Building Materials II. BMETKEPB604
Építész_Angol_MSc
Building Materials III. BMETKEPM301
Környezetmérnöki - Nappali
Geológia BMEEOEMKM02
Geológia BMEEOEMAKM1
Építő_1994_1998
Anyagismeret BMEEOEA1301 Materials Sciense
Baustoffkunde I. BMEEOEA1416 Construction Materials 1
Baustoffkunde II. BMEEOEA2417 Construction Materials 2
Betontechnológia BMEEOEA4043 Concrete Technology
Építésföldtan BMEEOMG4084 Civilengineering Geology
Építési kőanyagok minösítése BMEEOMG5041 Qualification of Building Materials
Építmények diagnosztikája BMEEOEA4042 Diagnostics of structures
Építőanyagok - Geológia 1. BMEEOEA3601 Construction Materials and Geology 1
Építőanyagok - Mérnökgeológia 1. BMEEOEM2631
Építőanyagok 2. BMEEOEA4602 Construction Materials 2
Építőanyagok 2. BMEEOEM4602
Építőanyagok 3. BMEEOEM9603 Building Materials 3
Építőanyagok I. BMEEOEA1016 Construction Materials 1
Építőanyagok II. BMEEOEA2017 Construction Materials 2
Építőanyagok minösítése BMEEOEA4044 Qualification of Building Materials
Építőipari Kémia BMEEOEA1034 Chemistry of Construction Materials
Geológia, kőzetmechanika BMEEOMG1015
Geologie - gesteinsmechanik I. BMEEOMG1414 Geology, Rock Mechanics
Geologie, gesteinsmechanik II. BMEEOMG2415 Geology, rock mechanics II.
Hidrogeológia BMEEOMG4082 Hydrogeology
Ipari hulladékok hasznosítása BMEEOEA5107 Recycling of Industrial Wastes
Kémia BMEEOEA1002 Chemistry
Környezetföldtan BMEEOMG4083 Environmental Geology
Kőszerkezetek BMEEOMG4086 Stone structures
Kőzetmechanika laborgyak. BMEEOMG5042 Rock Mechanics Laboratory
Kőzetmechanika-sziklamunkák BMEEOMG4081 Rock Mechanics, Rock Engineering
Magyarország műszaki földtana BMEEOMG4087 Technical Geology of Hungary
Mérnökgeológia-geofizika BMEEOMG4085 Engineering geology – Geophysics
Műszaki földtani esettanulmányok BMEEOMG5100 Technical Geology Case Studys
Szerkezetek védelme és javítása BMEEOEA4041 Protection and Repair of Structures
Szerkezeti műanyagok BMEEOEA5106 Polymers for Constructions
Szigetelések anyagai BMEEOEA4045 Watertighting materials
Neptun

© 2000-2004 BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék
Kérdések, megjegyzések: Webmester